REFERENCE

Znanje, iskustvo, poslovna snaga. sve to povezujemo da bi na kraju
dobili uspješno izvedeni proizvod

Radovi na nekim geotehničkim poslovima:

 • Izvođenje IBO sidara na AC ZSD, A1, granica BIH - Ploče
 • Izvođenje zaštitnog zida, IBO sidra, mlazni beton - SC Makarska
 • Istražni radovi - Zračna luka Pleso
 • Istražni radovi - sanacija pruge HŽ Karlovac
 • Bušenje i testiranje zdenca - Zagreb, Jankomir
 • Istražni radovi - HŽ most preko Drave, Varaždin
 • Istražni radovi, kamenolom Batnoga, Cetingrad
 • Bušenje i ugradnja inklinometara, Janaf, Žitnjak, Zagreb
 • Izrada zaštite potpornog zida, IBO sidra, mlazni beton, drenaža - POS Mokošica, Dubrovnik
 • Istražni radovi - most Petrijevci, Valpovo
 • Istražni radovi - most Kutina, obilaznica Kutine
 • Istražni radovi - Hotel Jager Pag
 • Istražni radovi - HŽ nasipi i klizišta, pruga Zagreb - Rijeka
 • Izrada piezometara - Zračna luka Zagreb, gradnja novog terminal