T R G - Trgovina, Rudarstvo, Graditeljstvo


TRGOVINA,
RUDARSTVO,
GRADITELJSTVO

Tvrtka T R G d.o.o. bavi se većim brojem stručnih
djelatnosti, a zajedničko svima njima je, da se
mogu svrstati u tri osnovne grupe: trgovina,
rudarstvo i graditeljstvo.