T R G - Trgovina, Rudarstvo, Graditeljstvo 

O NAMA

Tvrtka T R G d.o.o. osnovana je 1993. godine i danas zapošljava oko 50 djelatnika koji su
stručno osposobljeni u svojim pojedinačnim područjima rada

Od samih početaka se bavila uslugama u graditeljstvu i rudarstvu i to: izradom projekata, prodajom opreme i tehnoloških postrojenja za drobljenje i klasiranje, usluga bušenja i miniranja na kamenolomima i trasama auto-cesta, izvođenja specijalnih miniranja, iskopa i utovara stijenske mase i sl. U mogućnosti je izvoditi i manje radova kao što su kanali za auto-ceste, sidra, manji propusti i sl.

U toku jedne godine izvedeno je radova u količini većoj od 1.000.000m3, a u mogućnosti je i povećati kapacitete.

Kvalitetno i pouzdano se izvode radove bušenja i miniranja s kompletnom uslugom nabave eksploziva te izrade projekata miniranja, elaborata i ostale dokumentacije u skladu sa zakonima R.Hrvatske.

Svako miniranje se nadzire mjerenjem seizmičkih efekata miniranja i buke, seizmografima tvrtke Instantel.